Regionálna súťaž spevu a tanca

Vihorlatské múzeum v Humennom usporiadalo dňa 13.apríla 2018 vo svojich priestoroch regionálnu súťaž detského hudobného folklóru v  kategóriach ľudových spevákov, sólistov – inštrumentalistov, detských ľudových hudieb, detských folklórnych speváckych skupín s postupom na krajskú súťaž hudobného folklóru – Vidienčanova Hubovka a detských a mládežníckych speváckych zborov pre okresy Snina, Humenné a Medzilaborce.

Pred súťažou vystúpili žiačky našej školy na námestí pri Fontáne lásky, kde reprezentovali ZŠ Laboreckú, Humenné pri príležitosti Dňa narcisov.

Žiaci základných škôl a mimoškolských zariadení /vek do 15 rokov/ mali zaspievať 2 ľudové piesne z nášho regiónu./dĺžka programu mala trvanie 3 – 5 minút/. Porotou vybraní detskí speváci v kategórii sólo, duo a trio spev postupili  na festival ľudových spevákov Zempľin špiva a festival rusínskej piesne Spevy môjho rodu.

V súťaži našu školu reprezentovali žiačky: Vanda Marinčáková, Tamara Volochová, Nina Gombárová, Michaela Gažiová a Nela Mesarošová, pod vedením p. č. Ďugošovej.

Za okres Humenné postúpili 3 žiačky, z čoho boli 2 žiačky našej školy – Tamara Volochová a Vanda Marinčáková na krajskú súťaž, ktorá sa konala dňa

29.4.2018 v Raslaviciach. Tu sme sa prezentovali v tom najlepšom svetle. Tamara Volochová /7.A/ získala umiestnenie v striebornom  a Vanda Marinčáková /6. A/ v zlatom pásme.

Práca v oblasti hudobnej činnosti má v našej škole dlhoročnú tradíciu a za ten čas sa nám podarilo odhaliť veľa hudobných talentov. I v tomto roku nás naše žiačky nesklamali a všetkým, ktoré sa súťaže zúčastnili patrí poďakovanie a veľká pochvala.

Mgr. Mária ĎugošováComments are closed.