Exkurzia v ČOV

Vodovod s teplou a studenou vodou , či sociálne zariadenia sú v dnešnej dobe bežná súčasť našich bytov. Ale kde odpad končí? Túto otázku si kládli žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, kde spolu s pani učiteľkami Laudovou a Pajtášovou navštívili  Čističku odpadových vôd (ČOV) v Humennom.

Na exkurzii, ktorá sa konala 13.4.2017 sa žiaci oboznámili s najmodernejšou trojstupňovou technológiou mechanického a biologického čistenia odpadových vôd. V tejto čističke sa voda čistí troma spôsobmi. Mechanicky (usadzovanie kalu), chemicky (likvidácia škodlivých látok) a biologicky (prečistenie mikroorganizmami). Následne sa prečistená voda filtruje a vypúšťa naspať do rieky Laborec.

Táto exkurzia bola pre žiakov poučná a zaujímavá len ich noštek si musel zvyknúť na nepríjemný zápach.

Laudová

Comments are closed.