Zápis žiakov do 1. ročníka

Nadišiel deň 5. apríl, keď sa na našej škole konal zápis žiakov do 1. ročníka.

Naši budúci prváci prichádzali do triedy v popoludňajších hodinách spolu  s rodičmi v sprievode nášho maskota –  vĺčka, aby ukázali svoje prvé poznatky z materskej školy. Deti kreslili, určovali počty vecí na obrázkoch i odpovedali na otázky, ktoré im budúce pani učiteľky dávali. Medzitým ich rodičia vypisovali na papiere potrebné údaje o svojich deťoch. Žiaci mali možnosť prezrieť si aj iné triedy, počítačovú miestnosť,  veľkú telocvičňu i jedáleň, aby mali predstavu, ako vyzerá ich budúca škola. Rodičia svojim deťom mohli objednať aj prvú knižku s písmenkami, ktorú môžu využiť i v prvom ročníku. Pri odchode dostalo každé dieťa balíček s pomôckami  do školy.

Veríme, že sa našim budúcim prváčikom bude v škole páčiť a radi privítame aj ďalšie šikovné deti, ktoré sa môžu zapísať k nám až do konca apríla.

Mgr. Darina Poláková

Comments are closed.