NÁVŠTEVA MÚZEA ANDYHO WARHOLA

Žiaci 5.A triedy zo ZŠ Laborecká v rámci výtvarnej výchovy navštívili múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach. Z dojmov žiakov vyplynulo, že návšteva na nich zanechala veľmi dobrý dojem a nezabudnuteľný zážitok.
Exkurziu so žiakmi zorganizovala p. uč. Belančinová

Comments are closed.