Návšteva knižnice

Marec je v kalendári zaznamenaný ako Mesiac knihy, akcie v apríli sú zamerané pamiatke najznámejšiemu rozprávkarovi H.Ch. Andersenovi, ktorého meno sa už vyše sto rokov spája s tými najkrajšími a najznámejšími rozprávkami sveta.

Pri týchto dvoch príležitostiach sme navštívili dňa 6. apríla mestskú knižnicu, aby sme u žiakov prehlbovali väčší vzťah k čítaniu. Chceme tým docieliť, aby  sa deti vždy viac zaujímali o knihy, literárnu činnosť a prehlbovanie všeobecných poznatkov, ktoré vedú k zvýšeniu a zefektívneniu vyučovacieho procesu.

Žiaci boli pracovníčkou knižnice oboznámení s fungovaním knižnice, knihami, ich umiestnením v jednotlivých regáloch, pričom si žiaci mohli vypožičať tie, ktoré ich zaujali. Pani z knižnice im prečítala príbeh zo známej knihy o učenlivých žiakoch a v závere si pozreli náučnú muzikálovú rozprávku.

Aj toto je jeden zo spôsobov, ktorý aj naďalej budeme využívať, aby sme u našich žiakov prebúdzali väčší záujem o okolitý svet.

Darina Poláková

Comments are closed.