Odmenení sladkosťami

V decembri 2017 prebiehala výtvarná súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany,“ kde sme mali víťazku Sandru Šafranovú. Do tejto súťaže sa však zapojili aj ďalší žiaci II. stupňa, ktorí preukázali svoje zručnosti, kreativitu, ale hlavne svojimi prácami vyjadrili úctu tomuto povolaniu.

Všetci títo žiaci boli za svoju aktívnu činnosť dodatočne ocenení sladkou odmenou.

Comments are closed.