Už to dokážeme….

Naši prváci okrem toho, že sa už naučili mnoho nových písmen, dokonca už čítajú a píšu prvé vety, počítajú do 10, hoci mnohokrát si ešte musia pomáhať prstami, začínajú už aj tvoriť projekty na hodine prvouky.

Téma správnej životosprávy je stále aktuálna a je potrebné ňou oboznamovať deti od útleho veku. Naši prváci v tejto oblasti nadobudli elementárne vedomosti a svoje skúsenosti vyjadrili projektmi. Zatiaľ len na výkresoch, kde hľadali materiál, lepili a strihali obrázky, kreslili a dokonca aj písali o potrave, spánku, význame pohybu i o tom prečo je dôležitá hygiena. Neskôr takéto projekty z rôznych oblastí budú tvoriť na počítačoch a to v jednotlivých  predmetoch.

Že sa im to podarilo a získali pritom cenné skúsenosti, o tom svedčí i fotodokumentácia v prílohe príspevku.

Darina Poláková

Comments are closed.