Vyhodnotenie zberu papiera a vianočných ikebán

Aj v tomto predvianočnom čase sa naši žiaci zapojili do skrášlenia svojich tried vo vianočnom duchu, svoju fantáziu využili pri vytváraní nádherných ikebán a tiež pravidelne dvakrát do roka sa zapájajú do zberu papiera. Ich úsilie nebolo márne. Vianočná atmosféra v triedach nám približovala blížiace sa sviatky, ikebany skrášľovali priestory školy a aby sme do nového roku nešli s restami, vyhodnotili sme aj najlepších žiakov v zbere papiera a výrobe ikebán.

A tu sú mená odmenených:

Zber papiera

 1. Farkašová, 6.A  399 kg
 2. Šafranová, 6.A 337 kg
 3. Babinčak, 9.A 207 kg
 4. Babinčak, 5.A 206 kg
 5. Šepeľa, 5.A 204 kg
 6. Dická, 2.B                                177 kg
 7. Bilec, 4.A                                150 kg
 8. Valalik, 3.A                         142 kg
 9. Tancerová, 9.A 117 kg
 10. Tehlár, 1.A 115 kg
 11. Balogová, 4.A 111 kg
 12. Tehlár, 4.A                          110 kg
 13. Tehlárová, 3.A         110 kg

Výroba ikebán

 1. Hatala, Pejko, 2.A
 2. Dická, 2.B
 3. Korba, 2.B
 4. Kostilník, Behún, 3.A
 5. Behúnová, Šepeľa, 5.A
 6. zástupca triedy, 6.A
 7. Timák, 7.A
 8. Luksaj, Chaľová, 8.A
 9. Šalatová, 9.A

Všetkým odmeneným blahoželáme!

Darina Cmarová

Comments are closed.