Mikuláš v škole

6. decembra zavítal medzi žiakov našej školy Mikuláš. Nebol sám. Sprevádzali ho čerti, anjeli, škriatkovia i veselý sobík.

S vrecom plným sladkostí Mikuláš so svojím sprievodom vstúpil do tried, aby ich porozdával žiakom za ich usilovnosť a poslušnosť. Najviac si Mikuláša užívali najmladší žiaci. A ak aj mali nejaké malé prehrešky, museli si ich odčiniť spevom alebo recitáciou.

Nálada bola výborná a zaslúžili sa o ňu hlavne žiačky 8. a 9. ročníka, ktoré spolu s Mikulášom túto mikulášsku atmosféru vedeli vyvolať a udržať po celý čas.

Tak o rok znova, milí žiaci…

Darina Cmarová

« 1 z 3 »

Comments are closed.