Kam po skončení školy…

Naši deviataci majú pred sebou neľahkú úlohu. Musia rozmýšľať nad svojím budúcim povolaním a vybrať si tú školu, ktorá by ich najviac zaujala a ktorá by ich pripravila na nimi zvolené budúce povolanie.

A aby to mali uľahčené, vďaka výchovnej poradkyni Mgr. V. Belančinovej, majú možnosť spoznať rôzne typy škôl, a teda aj ľahšie sa rozhodnúť, na ktorej z nich budú pokračovať v ďalšom štúdiu.

24.novembra sa deviataci boli pozrieť počas Dní otvorených dverí v SOŠ polytechnická v Humennom, kde mali možnosť nahliadnuť do života tejto školy a oboznámiť sa s rôznymi odbormi, ktoré štúdium na tejto škole ponúka. Bola to veľmi zaujímavá prehliadka a možno aj vďaka nej majú podaktorí žiaci uľahčenú robotu pri rozhodovaní sa o budúcom povolaní.

D. Cmarová

Comments are closed.