Atletický viacboj

Šport je pre deti prirodzenosťou, ktorá by mala byť dennou realitou. Pre väčšinu detí je pohyb potrebný ako chlieb, avšak vieme, že dnešný životný štýl, v ktorom vo veľkej miere prevláda sedavý spôsob práce, prináša so sebou aj negatíva. Tie následne prinášajú zvýšenú chorobnosť a nezáujem o športové aktivity. Je preto na nás, dospelých, aby sme žiakov viedli k tomu, aby denne športovali a pohyb v nich vytváral príjemné emócie.

Aj v tomto školskom roku sa už teraz začala reťaz súťaží v atletike, ktorú tentoraz zorganizovala ZŠ Dargovských hrdinov. Súťažilo sa v behu, skoku z miesta, šplhu na tyči a hode plnou loptou.

Za našu školu súťažili:

1.ročník: Peter Cvik, Kristína Hrešková
2.ročník: Alexander Lytvyn, Nina Dická
3.ročník:  Ľuboš Rebej, Tamara Hajdučková
4.ročník: Adam Voloch, Diana Andrejčáková

Vyhodnotenie:

1. Miesto : Peter Cvik
2. miesto: Kristína Hrešková, Tamara Hajdučková
3. miesto: Adam Voloch

Všetci naši žiaci sa snažili zo všetkých síl a presadiť sa medzi množstvom žiakov jednotlivých škôl nie je ľahké. Preto všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

Darina Poláková

Comments are closed.