Hodina deťom

10. 11. 2017 prebiehal devätnásty ročník pokladničkovej zbierky Hodina deťom. Táto zbierka je symbolom spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska a funguje nepretržite už 19. rok. Vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.

Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do zbierky nielen finančným príspevkom, ale už po niekoľko rokov vytvára tím dobrovoľníkov zostavených zo žiakov deviatakov. Títo prichádzajú so žltou pokladničkou a s maskotom Hodiny deťom Hugom ku svojim spolužiakom a tí žiaci, ktorí sa finančne zapoja do zbierky, dostávajú od tímu dobrovoľníkov odznak s Hugom.

Sme radi, že aj tohto roku sme pomohli tak zmysluplnej akcii. Vďaka projektom Hodiny deťom môžu deti rozvíjať svoje nadanie, zručnosti a zároveň projekty pomáhajú mnohým deťom preklenúť ťažšie životné situácie.

Darina Cmarová


« 1 z 2 »

Comments are closed.