Vyhodnotenie výtvarnej súťaže OCHRANÁRIK

Dňa 7.11.2017 sa na našej škole, ZŠ Laborecká ,uskutočnilo školské kolo súťažnej témy  „OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY“ .

Do tejto súťaže sa zapojili žiaci 5.-9.roč.  Prečo? Pretože je potrebné dať žiakom do povedomia, aká je dôležitá základná prvá pomoc a ako si treba vážiť tých, ktorí dennodenne zachraňujú naše životy. Do súťaže sa zapojilo veľa žiakov, ale do okresného kola mohli postúpiť len tí najlepší. Sú to títo žiaci:

  • 1.A:  Zuzana Farkašová, Sandra Šafránová, Tomáš Soták, Vanda Marinčáková
  • VII.A: Tamara Volochová, Ema Banduričová, Liana Martančíková
  • VIII.A:  Martin Macko, Miriam Židziková, Viktória Čabáková
  • IX.A: Vivien Tancerová, Karolina Šalatová, Nina Peláková, Simona Bujačková

Všetkým blahoželám

Mgr. Viera Belančinová


Comments are closed.