Pasovanie prvákov

A je tu ďalší rok, v ktorom nám pribudli noví prváci a my sa už tešíme, ako privítame tých, ktorí tu s nami prežijú nasledujúcich deväť rokov.

Keď prišiel deň, ktorý naši najmladší netrpezlivo očakávali, aby ukázali, čo sa naučili a boli prijatí za „právoplatných“ žiakov našej školy.

Popoludní o pol štvrtej už boli v jedálni všetci prvácki rodičia, aby videli, čo všetko ich ratolesti dokážu. A dokázali toho dosť. Tance, piesne, básničky, riekanky…to všetko sa ozývalo po celej jedálni. Rodičia plní nadšenia sledovali, počúvali, nahrávali i fotili výkony tých, ktorí ešte len pred mesiacom nastúpili do školy. A za to, že boli celý čas takí usilovní a darilo sa im, boli pasovaní riaditeľom školy, p. Fecurom do radov prvákov v ZŠ, Laborecká a na pamiatku dostali pamätné listy.

Po hlavnej časti si veru deti zaslúžili odmenu v podobe sladkých koláčov a čaju, ktorý im pripravili naše tety kuchárky. Nakoniec sa všetky deti so svojimi rodičmi rozišli domov, aby na druhý deň prišli do školy už ako naozajstní pasovaní prváci.

Mgr. Ďugošová

« 1 z 4 »

Comments are closed.