Projekt My sme Laborecká finišuje

Náš žiacky parlament od septembra 2015 realizoval projekt My sme Laborecká, ktorý je podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.

Cieľom projektu bolo rozvíjanie schopností členov ŽP, zastupovanie záujmov rovesníkov v rámci školského života, oslovenie členov parlamentov na školách v Humennom, zorganizovanie workshopu za účasti zástupcov parlamentov a ich koordinátorov, poskytnúť priestor na vzájomnú výmenu skúseností a naštartovať dlhodobejšiu a hlavne pravidelnú spoluprácu žiackych parlamentov mesta Humenné.

V rámci projektu vyplývali aj jednotlivé aktivity, ktoré sa nám podarilo zrealizovať.

Členovia nášho parlamentu sa stretávali pravidelne 1-krát mesačne.

V septembri sme zorganizovali dvojdenné tréningové školenie na Zemplínskej šírave, kde sa naši členovia venovali tréningu v komunikačných zručnostiach, pripravili si plán činnosti parlamentu a naplánovali si aktivity, ktoré z projektu vyplynuli.

V decembri sme vyhlásili materiálnu zbierku na podporu týraných a opustených zvierat a tú sme venovali Karanténnej stanici v Strážskom. Oslovili sme aj ŽP základných škôl mesta Humenné, aby nás v tejto aktivite podporili.

V marci sme zorganizovali workshop Žiacky parlament – škola demokracie, na ktorý sme pozvali zástupcov ŽP základných škôl mesta Humenné, ktorý poskytol priestor na vzájomnú výmenu skúseností a bol prvým krokom k vytvoreniu vzájomnej dlhodobej a hlavne pravidelnej spolupráci.

V apríli sa uskutočnilo 1.pracovné stretnutie zástupcov ŽP ZŠ mesta Humenné, ktorého hlavným cieľom bola aktualizácia spoločných záverov marcového workshopu a vytýčenie konkrétnych návrhov na rozvíjanie spolupráce žiackych parlamentov mesta Humenné.

V rámci projektu sa nám podarilo vydať 4 čísla školského časopisu Laborecké noviny, v ktorých sme informovali o realizovaní projektu My sme Laborecká.

Na 1.pracovnom stretnutí zástupcov ŽP mesta Humenné sme sa dohodli, že ďalšie pracovné stretnutie sa uskutoční na pôde ZŠ Kudlovská. Môžeme konštatovať, že sa nám podaril uskutočniť prvý krok, ktorý vyplýva z  cieľa projektu – naštartovať dlhodobejšiu a hlavne pravidelnú spoluprácu žiackych parlamentov mesta Humenné.

Realizácia projektu My sme Laboreckábola pre členky nášho parlamentu zdrojom inšpirácií. Každá z nás v rámci projektových úloh preverila svoje schopnosti v komunikačných zručnostiach, vydala zo seba maximum pri plnení úloh a podieľalasa na úspešnom priebehu realizácie tohto projektu.

Barbora Slobodníková
podpredsedníčka ŽP pri ZŠ Laborecká

Comments are closed.