Propagácia projektu prostredníctvom Podvihoratských novín

Dňa 04. 04. 2016 vyšiel v regionálnom týždenníku Podvihorlatské noviny č. 14, strana 7 článok Workshop žiackych parlamentov v ZŠ Laborecká. V ňom bola široká verejnosť informovaná o tejto projektovej aktivite, ktorá je podporená Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.

20160407_114803 20160407_114821

Comments are closed.