Propagácia formou školského rozhlasu

Aj tento rok bude v uliciach slovenských miest a obcí prebiehať 17. ročník zbierky Hodina deťom, ktorej výťažok je určený na podporu detí a mládeže vo všetkých kútoch Slovenska ( napr.  detské domovy, krízové centrá, sociálne zariadenia pre postihnuté deti, no napr. aj školy či organizácie rozvíjajúce osobnosť detí a mladých ľudí ). V  piatok 4. decembra vyjdú do ulíc dobrovoľníci s pokladničkami s usmiatym Hugom – maskotom zbierky Hodina deťom.

Aj naša škola sa zapája do verejnej zbierky Hodina deťom. Veď Nadácia pre deti Slovenska podporila z fondu Hodina deťom aj našu školu v projekte My sme Laborecká.  Do zbierky môžete prispieť ľubovoľnou finančnou čiastkou, čím podporíte všetky projekty zamerané na pomoc deťom. Z výťažku minulého ročníka celoročnej zbierky  vďaka darcom bolo podporených  50 projektov, ktoré pomáhali deťom prežívať ich radosti, zvládnuť ťažkosti, aktívne tráviť voľný čas a rozvíjať ich schopnosti a potenciál.

Milí spolužiaci, zapojme sa aj my do tejto šľachetnej akcie. Zapojením sa do zbierky pomáhate svojim rovesníkom, ktorí to potrebujú.

Nezabudnite! Zajtra náš tím deviatakov prejde vašimi triedami. Podporte zbierku Hodina deťom a pomôžte tým, ktorí vašu pomoc potrebujú. Ďakujeme.

 

Comments are closed.